Strona główna Historia Ewolucja roweru na podstawie zbiorów w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie